اى باد حيا نمى كنى علم و وسوسه پيدا شدن پول


براى سلامتى پسرش يك چشم داد بيمار كبدى داش على خلخال لوطى عظيم قنديل اين مصيبت را بخوان سخن علامه عالم مغرور تلاش و توسل شربت سقا خانه شفاى جوان به عهد خود وفا نكرد عنايت حضرت شفاى مرد فلج ختم اباالفضل (ع ) مصيبت وارده قسم ناحق فقط روضه ابوالفضل (ع ) زوار ما را گرامى دار دو گوسفند شفاى چشم ماده تاريخ قبر كوچك زيارت مساوى باشد جوان مريض افسر روسى قبر وسط آب باب الحوائج شفاى بچه چهار ساله شفاى چشم دزدان قافله بى اعتنايى به نذر سكّه حضرت دست بريده فرزند نداشت خادم العباس نتيجه ظلم هر چه دارم از عباس عليه السّلام   پول با بركت خاك قبر عباس (ع ) شفاى درد يا اباالفضل عباس (ع ) زنم را شفا داد دختر مضطرب شركت با اباالفضل (عليه السلام

برای خواندن مطالب به ادامه مطلب برودی  اى باد حيا نمى كنى علم و وسوسه پيدا شدن پول نجات از بلا حوريه استخاره شفاى آيت الله شيرازى چرا اى غرق خون سرطان حنجره اى آقا پناهم بده راه توسل ختم مجرّب توسل به حضرت عباس (ع ) ختم مجربّ ديگر من خادم عباس ... سقاى دشت كربلا نيش عقرب شفاى زهرا كوچولو فرار از پادگان به حضرت قسم بخور پليس بى ادب ديوانه زنجيرى بچه ارمنى درد شكم پنجه برنجى خريد گوسفند

مقدمه براى سلامتى پسرش يك چشم داد بيمار كبدى داش على خلخال لوطى عظيم قنديل اين مصيبت را بخوان سخن علامه عالم مغرور تلاش و توسل شربت سقا خانه شفاى جوان به عهد خود وفا نكرد عنايت حضرت شفاى مرد فلج ختم اباالفضل (ع ) مصيبت وارده قسم ناحق فقط روضه ابوالفضل (ع ) زوار ما را گرامى دار دو گوسفند شفاى چشم ماده تاريخ قبر كوچك زيارت مساوى باشد جوان مريض افسر روسى قبر وسط آب باب الحوائج شفاى بچه چهار ساله شفاى چشم دزدان قافله بى اعتنايى به نذر سكّه حضرت دست بريده فرزند نداشت خادم العباس نتيجه ظلم هر چه دارم از عباس عليه السّلام سزاى پليس پول با بركت خاك قبر عباس (ع ) شفاى درد يا اباالفضل عباس (ع ) زنم را شفا داد دختر مضطرب شركت با اباالفضل (عليه السلام ) مرد سنى

 

نجات از بلا حوريه استخاره شفاى آيت الله شيرازى چرا اى غرق خون سرطان حنجره اى آقا پناهم بده راه توسل ختم مجرّب توسل به حضرت عباس (ع ) ختم مجربّ ديگر من خادم عباس ... سقاى دشت كربلا نيش عقرب شفاى زهرا كوچولو فرار از پادگان به حضرت قسم بخور پليس بى ادب ديوانه زنجيرى بچه ارمنى درد شكم پنجه برنجى خريد گوسفند

مقدمه براى سلامتى پسرش يك چشم داد بيمار كبدى داش على خلخال لوطى عظيم قنديل اين مصيبت را بخوان سخن علامه عالم مغرور تلاش و توسل شربت سقا خانه شفاى جوان به عهد خود وفا نكرد عنايت حضرت شفاى مرد فلج ختم اباالفضل (ع ) مصيبت وارده قسم ناحق فقط روضه ابوالفضل (ع ) زوار ما را گرامى دار دو گوسفند شفاى چشم ماده تاريخ قبر كوچك زيارت مساوى باشد جوان مريض افسر روسى قبر وسط آب باب الحوائج شفاى بچه چهار ساله شفاى چشم دزدان قافله بى اعتنايى به نذر سكّه حضرت دست بريده فرزند نداشت خادم العباس نتيجه ظلم هر چه دارم از عباس عليه السّلام سزاى پليس پول با بركت خاك قبر عباس (ع ) شفاى درد يا اباالفضل عباس (ع ) زنم را شفا داد دختر مضطرب شركت با اباالفضل (عليه السلام ) مرد سنى

 


 

نوشته شده توسط دوستدار اهل البیت در سه شنبه هجدهم دی ۱۳۸۶ ساعت 18:39 موضوع داستانهاى شنيدنى از چهارده معصوم عليهم السلام | لینک ثابت